Omfattande enhetsskydd

Med moto care kan du utöka telefonens garantiskydd i upp till 3 år. Du får även skydd mot till exempel skador genom olyckshändelse – allt utan extra avgifter eller självrisker.

Var skyddad

Skydda dig med antingen en utökad serviceplan eller skydd mot skador genom olyckshändelse. Kontrollera om din telefon omfattas nedan.